STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55896 000.00.19.H26-210624-0005 210000905/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Nước súc miệng

Còn hiệu lực

55897 000.00.19.H26-210625-0011 210000906/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

55898 000.00.19.H26-210626-0001 210000907/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bao giày phòng dịch

Còn hiệu lực

55899 000.00.19.H26-210625-0017 210000908/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

55900 000.00.19.H26-210416-0002 210000235/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 186

Còn hiệu lực