STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55901 000.00.19.H26-210628-0004 210000236/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THÀNH

Còn hiệu lực

55902 000.00.19.H26-210628-0002 210000237/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

Còn hiệu lực

55903 000.00.19.H26-210626-0003 210000909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

55904 000.00.19.H26-210626-0004 210000910/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

55905 000.00.19.H26-210625-0013 210000239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực