STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55911 000.00.19.H26-210701-0017 210000919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

55912 000.00.19.H26-210628-0005 210000920/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Bàn mổ thủy lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

55913 000.00.19.H26-210624-0013 210000921/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Túi Ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

55914 000.00.19.H26-210624-0014 210000240/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG

Còn hiệu lực

55915 000.00.19.H29-210316-0012 210000476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực