STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55916 000.00.19.H29-201107-0001 210000086/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÂN KHOA

Còn hiệu lực

55917 000.00.07.H27-210621-0001 210000001/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU VN

Còn hiệu lực

55918 000.00.16.H23-210623-0001 210000013/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Bộ quần áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

55919 000.00.19.H29-210623-0003 210000085/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

55920 000.00.19.H29-210601-0003 210000475/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực