STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55926 000.00.19.H29-210611-0001 210000472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Bộ cố định xạ phẫu SBRT

Còn hiệu lực

55927 000.00.19.H29-210611-0003 210000473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Bộ cố định đầu, cố & vai Optek

Còn hiệu lực

55928 000.00.19.H29-210610-0001 210000474/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng tay khám bệnh latex có bột

Còn hiệu lực

55929 000.00.19.H29-210524-0003 210000039/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM Nước muối súc miệng

Còn hiệu lực

55930 000.00.04.G18-210622-00002 21000222/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, không tiêu Non-absorbable Synthetic Surgical Suture

Còn hiệu lực