STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55931 000.00.19.H26-210515-0011 210000665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

55932 000.00.19.H26-210515-0012 210000666/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Hóa chất dùng cho máy phân tích HbA1c

Còn hiệu lực

55933 000.00.19.H26-210521-0008 210000176/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HQ

Còn hiệu lực

55934 000.00.19.H26-210520-0011 210000177/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA

Còn hiệu lực

55935 000.00.19.H26-210521-0012 210000033/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực