STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55936 000.00.19.H26-210525-0018 210000679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Vật tư dùng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

55937 000.00.19.H26-210525-0015 210000682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ di động ánh sáng LED

Còn hiệu lực

55938 000.00.19.H26-210525-0014 210000683/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

55939 000.00.19.H26-210525-0013 210000684/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

55940 000.00.19.H26-210521-0018 210000178/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực