STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55941 000.00.19.H26-210528-0009 210000685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Nước súc miệng, họng

Còn hiệu lực

55942 000.00.19.H26-210528-0010 210000686/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Nước súc miệng

Còn hiệu lực

55943 000.00.24.H49-210521-0001 210000002/PCBSX-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Nước muối sinh lý Nacl 0,9%

Còn hiệu lực

55944 000.00.16.H23-210528-0001 210000008/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55945 000.00.16.H23-210527-0002 210000007/PCBSX-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực