STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55946 000.00.19.H29-210424-0001 210000077/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

55947 000.00.19.H29-210407-0003 210000376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

55948 000.00.19.H29-210327-0002 210000377/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG ỐNG ĐO LẮNG MÁU

Còn hiệu lực

55949 000.00.19.H29-200615-0010 210000378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Túi phân một mảnh Suavita

Còn hiệu lực

55950 000.00.04.G18-210402-0005 210071GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Bộ xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARSCoV-2

Còn hiệu lực