STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55951 000.00.04.G18-200702-0002 2100106ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cánh ống thông(kim bướm chạy thận)

Còn hiệu lực

55952 20011463/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100114ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

55953 000.00.04.G18-200817-0010 2100101ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy

Còn hiệu lực

55954 000.00.04.G18-210202-0019 2100118ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH A&D VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

55955 000.00.04.G18-200513-0001 2100107ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao cao su

Còn hiệu lực