STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55956 000.00.04.G18-210325-0017 2100102ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

55957 000.00.04.G18-210317-0028 2100111ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu, có gắn kim

Còn hiệu lực

55958 17000408/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100094ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở

Còn hiệu lực

55959 000.00.04.G18-201209-0012 2100098ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bộ dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

55960 000.00.04.G18-200814-0015 2100108ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy

Còn hiệu lực