STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55961 20011463/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100114ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

55962 000.00.04.G18-200817-0010 2100101ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy

Còn hiệu lực

55963 000.00.04.G18-210202-0019 2100118ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH A&D VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

55964 000.00.04.G18-200513-0001 2100107ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao cao su

Còn hiệu lực

55965 000.00.04.G18-200916-0006 2100115ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Dây thở Oxy hai nhánh

Còn hiệu lực