STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59316 000.00.19.H26-200728-0004 200001334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BẢO NAM EVA QUEEN

Còn hiệu lực

59317 000.00.19.H26-200731-0004 200001335/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN DUNG DỊCH XỊT XOANG TRẦN KIM HUYỀN

Còn hiệu lực

59318 000.00.19.H26-200731-0006 200001336/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN DUNG DỊCH THẢO MỘC RĂNG MIỆNG TRẦN KIM HUYỀN

Còn hiệu lực

59319 000.00.19.H26-200731-0001 200001338/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Á CHÂU Bộ trang phục chống phóng xạ

Còn hiệu lực

59320 000.00.19.H26-200730-0021 200001339/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY Khẩu trang y tế Surgical mask

Còn hiệu lực