STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59321 000.00.10.H31-200714-0001 200000021/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VENUS VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59322 000.00.10.H31-200708-0001 200000029/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI - HƯNG YÊN Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

59323 000.00.19.H29-200728-0001 200001249/PCBA-HCM

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Quick Test TB IgG/IgM

Còn hiệu lực

59324 000.00.19.H29-200725-0004 200001250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Hóa chất dùng cho tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

59325 000.00.19.H29-200728-0006 200001251/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VCĐ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực