STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59346 000.00.19.H29-200715-0009 200001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ đánh bóng răng

Còn hiệu lực

59347 000.00.19.H29-200710-0016 200000189/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ST VIỆT NAM

Còn hiệu lực

59348 000.00.19.H29-200715-0004 200001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DIMITA KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

59349 000.00.19.H29-200716-0004 200001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN ĐÔNG SÀI GÒN Khẩu trang y tế Hynam

Còn hiệu lực

59350 000.00.19.H29-200720-0012 200001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực