STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59356 000.00.04.G18-200610-0006 20000346CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH 4-Layer Medical Mask - Blue sky mask

Còn hiệu lực

59357 000.00.19.H26-200710-0012 200001307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM BEE MOM Cao lá tắm người dao đỏ

Còn hiệu lực

59358 000.00.19.H26-200727-0002 200001308/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNNY TOÀN CẦU XOANG SUNNY

Còn hiệu lực

59359 000.00.19.H26-200727-0016 200001310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANA KHẨU TRANG Y TẾ TARA

Còn hiệu lực

59360 000.00.19.H26-200716-0027 200001312/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực