STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59361 000.00.19.H29-200722-0004 200001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Trang phục phẫu thuật

Còn hiệu lực

59362 000.00.19.H29-200629-0009 200000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực

59363 000.00.19.H29-200710-0005 200001213/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VINSPO ANTI HUMAN PAPILLOMA

Còn hiệu lực

59364 000.00.19.H29-200723-0014 200001214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯƠNG Khẩu trang y tế/ Surgical Face Mask

Còn hiệu lực

59365 000.00.19.H29-200723-0010 200001215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực