STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59471 000.00.04.G18-200429-0004 20000077CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HD PLAST Khẩu trang y tế HD MASK (HD MASK face mask)

Còn hiệu lực

59472 000.00.04.G18-200504-0004 20000076CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

59473 000.00.04.G18-200504-0002 20000075CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang y tế Ancare (Ancare Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

59474 000.00.04.G18-200505-0001 20000074CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐĂNG KHOA Khẩu trang y tế ETECH (ETECH Medical Mask)

Còn hiệu lực

59475 000.00.04.G18-200505-0005 20000073CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực