STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59486 000.00.19.H26-200511-0023 200000888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Vải Không Dệt Dùng Cho Hấp Tiệt Trùng Trong Y Tế

Còn hiệu lực

59487 000.00.19.H26-200512-0001 200000889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Băng Keo Chỉ Thị Nhiệt Dùng Hấp Tiệt Trùng Trong Y Tế

Còn hiệu lực

59488 000.00.19.H26-200512-0003 200000890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Hộp Đựng Dụng Cụ Y Tế Dùng Cho Tiệt Trùng Dụng Cụ Trong Y Tế

Còn hiệu lực

59489 000.00.19.H26-200511-0011 200000891/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh nhân điều khiển bằng tay 1 chức năng

Còn hiệu lực

59490 000.00.19.H26-200511-0012 200000102/PCBSX-HN

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở

Còn hiệu lực