STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59491 000.00.19.H26-200511-0003 200000103/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM IVYPHARMA Dung dịch, bột pha dung dịch, hỗn dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng

Còn hiệu lực

59492 000.00.19.H26-200513-0014 200000893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Nước muối sinh lý Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

59493 000.00.16.H02-200504-0001 200000005/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH YONG SUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59494 000.00.16.H23-200513-0001 200000018/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN MIROLIN HẢI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59495 000.00.16.H23-200514-0001 200000020/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực