STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59496 000.00.19.H29-200422-0017 200000695/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE Dụng cụ tập cơ hô hấp thì thở ra

Còn hiệu lực

59497 000.00.19.H29-200424-0006 200000079/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59498 000.00.19.H29-200424-0003 200000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Máy ép và cắt túi tiệt trùng y tế tự động

Còn hiệu lực

59499 000.00.19.H29-200428-0001 200000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DU Khẩu trang Y tế kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

59500 000.00.19.H29-200428-0016 200000080/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GVE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực