STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59541 000.00.04.G18-200421-0028 20000060CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ Khẩu trang y tế Cường Thủy (CUONG THUY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

59542 000.00.04.G18-200422-0005 20000059CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S BAO CAO SU (MALE LATEX CONDOM)

Còn hiệu lực

59543 000.00.04.G18-200422-0017 20000058CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế Dr Santa (Dr Santa medical masks)

Còn hiệu lực

59544 000.00.04.G18-200425-0006 20000057CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Trang phục phòng dịch/Protective coveralls

Còn hiệu lực

59545 000.00.04.G18-200425-0007 20000056CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bọc giày phòng dịch/Protective shoes cover

Còn hiệu lực