STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59561 000.00.19.H29-200728-0011 200001264/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất đánh bóng răng

Còn hiệu lực

59562 000.00.19.H29-200729-0003 200001265/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LA-NA KHẨU TRANG Y TẾ LA NA MASK / MEDICAL FACE MASK LA NA MASK

Còn hiệu lực

59563 000.00.19.H29-200728-0012 200000230/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HDPRO LAND KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59564 000.00.19.H29-200730-0001 200001267/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRACLE Khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

59565 000.00.19.H29-200729-0006 200000231/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực