STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59581 000.00.04.G18-200814-0005 20000606CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND KHẨU TRANG Y TẾ DR HUYNH/ DR HUYNH MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

59582 000.00.04.G18-200819-0007 20000605CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHỰA GỖ CHÂU ÂU Khẩu trang y tế Eurostark (Eurostark Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

59583 000.00.04.G18-200824-0007 20000604CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH 4-Layer Medical Mask

Còn hiệu lực

59584 000.00.04.G18-200827-0014 20000603CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICALMASK

Còn hiệu lực

59585 000.00.04.G18-200827-0015 20000602CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực