STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59671 18011199/HSCBA-HCM 180002137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Màng phẫu thuật/ Màng incise/ Màng Opsite (OP-Film)

Còn hiệu lực

59672 18011195/HSCBA-HCM 180002138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Bút tiêm Insulin

Còn hiệu lực

59673 18011215/HSCBA-HCM 180002139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

59674 18011108/HSCBA-HCM 180002140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG LONG Mũi dao cắt đốt

Còn hiệu lực

59675 18011203/HSCBA-HCM 180002141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP PHẪU THUẬT HỌNG

Còn hiệu lực