STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59676 18011575/HSCBA-HCM 180002494/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ ỐNG NGHIỆM CHÂN KHÔNG (Serum; Serum Gel; Lithium Heparin; Lithium Heparin Gel; EDTA K2; EDTA K3; EDTA K3 Gel; Trisodium Citrate 9:1; Trisodium Citrate 4:1; Glucose)

Còn hiệu lực

59677 18000269/HSCBA-TH 180000022/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa Nano Silver

Còn hiệu lực

59678 18000270/HSCBA-TH 180000023/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa

Còn hiệu lực

59679 18000271/HSCBA-TH 180000024/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Nước muối sinh lý Thanh Hoa

Còn hiệu lực

59680 18011872/HSCBMB-HN 180000347/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM

Còn hiệu lực