STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59696 18011398/HSCBA-HCM 180002319/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ BÀN SANH

Còn hiệu lực

59697 18011399/HSCBA-HCM 180002320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Đèn đặt nội khí quản có Camera

Còn hiệu lực

59698 18011278/HSCBA-HCM 180002321/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT Dung dịch vệ sinh tai

Còn hiệu lực

59699 18012119/HSCBA-HN 180002234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Còn hiệu lực

59700 18012125/HSCBA-HN 180002235/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ghế tập cơ tứ đùi

Còn hiệu lực