STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59701 000.00.19.H29-200923-0013 200001760/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG GIƯỜNG SANH/ CHUYỂN BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

59702 000.00.07.H27-200923-0001 200000004/PCBA-HT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM KHẨU TRANG Y TẾ KING MASK 5 LỚP

Còn hiệu lực

59703 000.00.16.H05-200929-0001 200000150/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA AITECH 360 Khẩu trang y tế cao cấp AITECH

Còn hiệu lực

59704 000.00.17.H09-200930-0001 200000008/PCBMB-BD

DỤNG CỤ Y KHOA TÂM NGUYÊN

Còn hiệu lực

59705 000.00.19.H26-200909-0003 200000347/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực