STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59711 18011713/HSCBA-HN 180002246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Băng bó bột (Cast)

Còn hiệu lực

59712 18012080/HSCBA-HN 180002253/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

59713 18012073/HSCBA-HN 180002254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

59714 18012027/HSCBA-HN 180002255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường Y tế

Còn hiệu lực

59715 18012083/HSCBA-HN 180002256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực