STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59721 18000024/HSCBA-HD 180000016/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 70 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

59722 18000023/HSCBA-HD 180000017/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 90 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

59723 18000022/HSCBA-HD 180000018/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 96 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

59724 18000100/HSCBA-BN 180000045/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Bao tiểu nam HN-66

Còn hiệu lực

59725 18000102/HSCBA-BN 180000046/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em và người lớn

Còn hiệu lực