STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59726 18000010/HSCBA-PT 180000006/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh y tế

Còn hiệu lực

59727 18011819/HSCBMB-HN 180000300/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNS

Còn hiệu lực

59728 18011818/HSCBMB-HN 180000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY

Còn hiệu lực

59729 18011817/HSCBMB-HN 180000298/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN

Còn hiệu lực

59730 18011848/HSCBA-HN 180002040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực