STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59791 18009108/HSCBA-HCM 180000246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MÔ/TỔ CHỨC TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

59792 18009109/HSCBA-HCM 180000247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ NHÍP (KẸP) PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

59793 18009110/HSCBA-HCM 180000248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ GIỮ/DẪN

Còn hiệu lực

59794 18009111/HSCBA-HCM 180000249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ NONG

Còn hiệu lực

59795 18009112/HSCBA-HCM 180000250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP THÁO LẮP CLIP MẠCH MÁU

Còn hiệu lực