STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59791 000.00.04.G18-200810-0023 20000552CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Đầu nối bảo vệ/Transducer Protector

Còn hiệu lực

59792 000.00.04.G18-200812-0009 20000551CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC MEDEC TẠI HÀ NỘI Khẩu Trang Y Tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

59793 000.00.04.G18-200812-0010 20000550CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK.

Còn hiệu lực

59794 000.00.04.G18-200817-0018 20000549CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH AI-LEN MEDICAL FACE MASK 4 LAYER AI-LEN PHARMA+

Còn hiệu lực

59795 000.00.04.G18-200824-0002 20000548CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế Dr.Santa (Dr. Santa Medical Mask)

Còn hiệu lực