STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59791 19000314/HSHNPL-BYT 19000676/BYT-CCHNPL

HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU

Còn hiệu lực

59792 19000326/HSHNPL-BYT 19000675/BYT-CCHNPL

CAO NGỌC KHÁNH

Còn hiệu lực

59793 19000293/HSHNPL-BYT 19000674/BYT-CCHNPL

ĐÀO DUY HÒA

Còn hiệu lực

59794 19000309/HSHNPL-BYT 19000673/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LOA

Còn hiệu lực

59795 19000318/HSHNPL-BYT 19000672/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực