STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59811 000.00.19.H29-200830-0002 200001762/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dải pha loãng

Còn hiệu lực

59812 000.00.17.H39-200918-0002 200000047/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐỨC LỢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59813 000.00.17.H39-200928-0001 200000048/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MTV TMDV PHƯƠNG HÀ SPECIAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59814 000.00.17.H39-200925-0003 200000049/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SX TM DV KHẨU TRANG HÀ THÀNH Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

59815 000.00.19.H29-200906-0001 200001749/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Găng tay khám bệnh VINAGLOVE/ VINAGLOVE Examination Gloves

Còn hiệu lực