STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59826 000.00.19.H29-200904-0010 200000243/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ HIẾM MUỘN

Còn hiệu lực

59827 000.00.19.H29-200902-0015 200001564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

59828 000.00.19.H29-200902-0014 200001565/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

59829 000.00.19.H29-200902-0013 200001566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

59830 000.00.19.H29-200902-0012 200001567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi

Còn hiệu lực