STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59831 000.00.19.H26-200914-0007 200000224/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

59832 000.00.19.H26-200904-0007 200000225/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA Dung dịch, kem, gel, bột tai mũi họng

Còn hiệu lực

59833 000.00.19.H26-200828-0003 200000342/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ

Còn hiệu lực

59834 000.00.19.H26-200828-0006 200001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC Xịt mũi họng

Còn hiệu lực

59835 000.00.19.H26-200824-0004 200000343/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BTL VIỆT NAM

Còn hiệu lực