STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59851 000.00.19.H29-200715-0001 200001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BI NGUYỄN Khẩu trang Y tế Lucky Mask

Còn hiệu lực

59852 000.00.16.H05-200703-0002 200000069/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59853 000.00.16.H25-200704-0001 200000020/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG Gạc hút y tế

Còn hiệu lực

59854 000.00.19.H29-200710-0009 200001136/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59855 000.00.19.H29-200709-0004 200001137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Túi thở

Còn hiệu lực