STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59866 19013818/HSCBA-HN 190001229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT Giường cấp cứu điều khiển điện Actilit

Còn hiệu lực

59867 19013770/HSCBA-HN 190001230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Test thử của hãng Madhu

Còn hiệu lực

59868 19000008/HSCBMB-TTH 190000001/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

59869 19000017/HSCBA-TTH 190000008/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch vệ sinh mũi họng răng miệng NANO Spray

Còn hiệu lực

59870 19000018/HSCBA-TTH 190000009/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch vệ sinh mũi họng răng miệng PRONANO 50ml

Còn hiệu lực