STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59891 000.00.19.H29-200917-0018 200001693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Gu / kềm gặm xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

59892 000.00.19.H29-200916-0002 200001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Kính hiển vi và phụ kiện

Còn hiệu lực

59893 000.00.19.H29-200916-0006 200000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GOOD NATURAL PRODUCTS

Còn hiệu lực

59894 000.00.19.H29-200917-0002 200001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59895 000.00.19.H29-200915-0003 200001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực