STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59901 19000342/HSHNPL-BYT 19000637/BYT-CCHNPL

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

59902 19000340/HSHNPL-BYT 19000635/BYT-CCHNPL

VŨ HOÀNG VIỆT

Còn hiệu lực

59903 19000320/HSHNPL-BYT 19000633/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÚY LOAN

Còn hiệu lực

59904 19000316/HSHNPL-BYT 19000631/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT CÔNG

Còn hiệu lực

59905 19000315/HSHNPL-BYT 19000629/BYT-CCHNPL

LÂM THỊ QUẾ NGỌC

Còn hiệu lực