STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59906 000.00.19.H26-200914-0004 200001662/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59907 000.00.19.H26-200920-0001 200001663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59908 000.00.19.H26-200921-0001 200001664/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM IDC Khẩu trang y tế Dr.IDC

Còn hiệu lực

59909 000.00.17.H13-200914-0001 200000010/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

59910 000.00.19.H26-200814-0011 200001648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Túi chứa dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch các cỡ

Còn hiệu lực