STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59911 20015266/HSCBA-HN 200000634/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINH HOÀNG Dung dịch súc họng, súc miệng CIN-Ag+

Còn hiệu lực

59912 20012452/HSCBMB-HN 200000108/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN

Còn hiệu lực

59913 20012453/HSCBMB-HN 200000110/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

59914 20012414/HSCBMB-HN 200000109/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ GIA HƯNG

Còn hiệu lực

59915 20009542/HSCBMB-HCM 200000094/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ GOLD VIỆT NAM

Còn hiệu lực