STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59916 000.00.19.H26-200911-0022 200000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH

Còn hiệu lực

59917 000.00.19.H26-200911-0002 200001655/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tất lót

Còn hiệu lực

59918 000.00.19.H26-200911-0017 200001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

59919 000.00.19.H26-200903-0003 200000340/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

59920 000.00.19.H26-200914-0003 200000341/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TPP HÀ NỘI

Còn hiệu lực