STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59941 20015234/HSCBA-HN 200000611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO XỊT HỌNG PROBEE ISO

Còn hiệu lực

59942 20015230/HSCBA-HN 200000612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

59943 20015247/HSCBA-HN 200000613/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH NANO BẠC 1000ppm

Còn hiệu lực

59944 20006494/HSCBSX-HN 200000049/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59945 20015248/HSCBA-HN 200000615/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC MEGA FRESH

Còn hiệu lực