STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59946 19012713/HSCBA-HCM 190000985/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ vặn nha khoa

Còn hiệu lực

59947 19012716/HSCBA-HCM 190000986/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ tháo lắp hàm giả

Còn hiệu lực

59948 19009332/HSCBMB-HCM 190000162/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ BẢO MINH

Còn hiệu lực

59949 19009324/HSCBMB-HCM 190000161/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT

Còn hiệu lực

59950 19000069/HSCBA-HD 190000025/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi TPro nosecare gold

Còn hiệu lực