STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59946 000.00.17.H39-200908-0001 200000003/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA

Còn hiệu lực

59947 000.00.16.H23-200916-0002 200000050/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VŨ HIẾU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59948 000.00.16.H05-200912-0001 200000140/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

59949 000.00.16.H05-200912-0002 200000141/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HTD VINA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59950 000.00.17.H09-200914-0003 200000116/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Dụng cụ chứa hóa chất và mẫu

Còn hiệu lực