STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59961 000.00.19.H29-200630-0012 200001080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Linh kiện tay giả

Còn hiệu lực

59962 000.00.19.H29-200629-0006 200001081/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ trang phục phòng chống dịch (Disposable Protective Clothing)

Còn hiệu lực

59963 000.00.19.H29-200630-0009 200000197/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Găng tay y tế các loại

Còn hiệu lực

59964 000.00.17.H09-200623-0001 200000029/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

59965 000.00.17.H09-200623-0002 200000030/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực