STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59971 000.00.19.H29-200914-0007 200000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TÂM

Còn hiệu lực

59972 000.00.19.H29-200914-0012 200001668/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AND Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59973 000.00.19.H29-200916-0004 200000329/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG HIỀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59974 000.00.16.H23-200916-0001 200000049/PCBSX-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

59975 000.00.16.H23-200821-0001 200000098/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực