STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59976 19000473/HSHNPL-BYT 20000072/BYT-CCHNPL

CAO NGỌC DIỄM

Còn hiệu lực

59977 19000434/HSHNPL-BYT 20000071/BYT-CCHNPL

LƯƠNG QUỐC ÂN

Còn hiệu lực

59978 19000390/HSHNPL-BYT 20000070/BYT-CCHNPL

PHẠM KHÁNH TOÀN

Còn hiệu lực

59979 19000462/HSHNPL-BYT 20000069/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Còn hiệu lực

59980 000.00.04.G18-200522-0001 20000068/BYT-CCHNPL

BÙI CÔNG NAM

Còn hiệu lực