STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59986 000.00.19.H29-200616-0009 200000186/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÙNG LÂM Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

59987 000.00.19.H29-200615-0014 200001020/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59988 000.00.19.H29-200619-0005 200000187/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59989 000.00.19.H29-200619-0001 200001022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế Thanh Tâm

Còn hiệu lực

59990 000.00.19.H29-200621-0001 200000188/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - THIẾT KẾ IN ẤN SEN VÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực