STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56 000.00.18.H20-240219-0001 240000001/PCBMB-ĐT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV DP VÀ TRANG TBYT PHƯƠNG CHÂU- NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÂU

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H29-240217-0002 240000375/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM Máy thở

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H29-240206-0002 240000374/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Vật tư tiêu hao cho máy đo khí áp mũi

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H29-240216-0004 240000050/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H26-240122-0001 240000261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÊ GIA Xịt Xoang

Còn hiệu lực