STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56 000.00.04.G18-220517-0033 220002290/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H26-220520-0004 220001815/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BENEPHAR

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H26-220513-0025 220001583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy xử lý mô

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H26-220513-0026 220001582/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H26-220519-0019 220001712/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Máy quét trong miệng cấu hình gồm: - Máy quét trong miệng (máy chính) - bộ xử lý hình ảnh máy quét gồm thiết bị hiển thị model: Bamboo

Còn hiệu lực