STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59996 000.00.19.H29-200901-0005 200000308/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59997 000.00.19.H29-200901-0008 200001523/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y YẾ

Còn hiệu lực

59998 000.00.19.H29-200901-0006 200001524/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI Khâu trang y tế 4 lớp (model: MEDICAL FACE MASK 4 LAYERS)

Còn hiệu lực

59999 000.00.19.H29-200901-0011 200001525/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI XE ĐẨY DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

60000 000.00.19.H29-200903-0016 200001526/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Môi trường vận chuyển mẫu Virut

Còn hiệu lực